Zpět na seznam

VOLANT, POSILOVAČ ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seřízení volantu

Podle vozidla lze polohu volantu výškově nastavit.

Sklopte páčku 1 a umístěte volant do požadované polohy.

Potom zvedněte páku na doraz za bod odporu, a tím volant zablokujte.

Přesvědčte se, že je volant správně zajištěn.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Posilovač řízení

Nikdy nejezděte s málo nabitým akumulátorem.

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem je vybaven elektronickým řídicím systémem, který reguluje účinek posilovače řízení v závislosti na rychlosti vozu.

Účinek posilovače je tedy nejvyšší při parkování (pro pohodlnější ovládání volantu) a úsilí nutné pro otáčení volantem postupně roste se vzestupem rychlosti (pro větší bezpečnost při vysoké rychlosti).

Zvláštnost funkce Stop and Start

Když je motor v pohotovostním režimu, není posilovač řízení operativní. V takovém případě se vrátí do výchozího stavu ihned po opětovném spuštění motoru nebo jakmile rychlost vozidla překročí 1 km/h (klesání, svah, apod.).

Při stojícím vozidle nedržte řízení vytočeno v dorazové poloze.

Při zastaveném motoru nebo v případě poruchy systému je stále možné otáčet volantem. Potřebná síla bude větší.

Nikdy neotáčejte volantem, když je odpojený akumulátor vozidla.

Při jízdě ze svahu ani kdykoliv během jízdy nevypínejte motor (nefungovaly by posilovače).