Zpět na seznam

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stropní osvětlení

Stisknutím spínače 1 získáte:

- rozsvícení pevného osvětlení

- osvětlení ovládané otevřením některých předních dveří nebo některých ze čtyř dveří, podle provedení vozidla. Zhasne, pouze když jsou všechny příslušné dveře správně zavřeny.

- zhasnutí trvalého osvětlení.

Bodová svítidla na čtení

(Podle typu vozidla)

Stisknutím spínače 2 získáte:

- rozsvícení pevného osvětlení

- osvětlení ovládané otevřením některých předních dveří nebo některých ze čtyř dveří, podle provedení vozidla. Zhasne, pouze když jsou všechny příslušné dveře správně zavřeny.

- zhasnutí trvalého osvětlení.

Svítidlo odkládací schránky 3

Osvětlení 3 se rozsvítí při otevření příklopu.

Osvětlení zavazadlového prostoru 4

Osvětlení 4 se rozsvítí při otevření zavazadlového prostoru.

Zadní osvětlení

Pomocí spínače 5 ovládáte:

- rozsvícení pevného osvětlení;

- osvětlení ovládané otevřením některých předních dveří nebo některých ze čtyř dveří, podle typu vozidla. Zhasne pouze, když jsou všechny příslušné dveře správně zavřené;

- zhasnutí trvalého osvětlení.

Zvláštnosti

Podle typu vozidla, vyvolá odemknutí dveří pomocí dálkového ovládání dočasné osvětlení vnitřního prostoru vozidla. Otevření předních nebo zadních dveří opět spustí časování.

Poté postupně zhasne stropní osvětlení a osvětlení zavazadlového prostoru.

Existuje několik případů vypnutí časovače osvětlení:

- po 15 minutách, pokud dveře zůstaly otevřené,

- po 15 vteřinách nebo, u některých vozidel, po 5 minutách, pokud jsou všechny dveře zavřené,

- po zapnutí zapalování.

Odemknutí a otevření dveří nebo zavazadlového prostoru vyvolá časované rozsvícení stropních a podlahových svítidel.