Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Obrysová světla

Otáčejte kroužkem 2 dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3.

Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Funkce rozsvícení denních světel

(pouze pro přední světla)

Je-li jimi vozidlo vybaveno, světla pro denní svícení se rozsvítí automaticky bez nutnosti manipulace s ovládací páčkou 1 po spuštění motoru a zhasnou po vypnutí motoru.

Poznámka: Světla pro denní svícení zhasnou automaticky, pokud je ukazatel v provozu.

V případě, že se v určité zemi jezdí vlevo a ve Vašem vozidle je místo řidiče vlevo (nebo obráceně), je nezbytné, po dobu pobytu v dané zemi, dočasně upravit seřízení světel. SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ.

Před noční jízdou zkontrolujte řádnou funkčnost elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ. Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převážené předměty atd.).

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte kroužkem 2, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

(podle typu vozidla)

Otáčejte kroužkem 2 až do uvedení symbolu AUTO proti značce 3: při běžícím motoru se automaticky rozsvítí nebo zhasnou tlumená světla, v závislosti na intenzitě vnějšího světla bez působení na páčku 1.

Chcete-li zhasnout potkávací světla:

- otočte kroužkem 2 do polohy š

nebo

- v závislosti na vozidle do polohy 0;

Kontrolka k na přístrojové desce zhasne.

Zhasnutí

Světla automaticky zhasnou po zastavení motoru, otevření dveří řidiče nebo zamknutí vozidla. V tomto případě se při spuštění motoru světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 2 podle intenzity venkovního světla, aniž byste museli zmáčknout páčku 1.

á Dálková světla

Při běžícím motoru a rozsvícených potkávacích světlech zatlačte na páčku 1. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Pro návrat do polohy pro potkávací světla přitáhněte páčku 1 opět směrem k sobě.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

V případě rozsvícených světel po vypnutí motoru se při otevření dveří řidiče ozve zvukový signál jako připomínka, že světla zůstala rozsvícena (aby se zabránilo vybití akumulátoru).

g Přední mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky 1 až do uvedení symbolu proti značce 3 a potom jej uvolněte.

Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení - na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

f Zadní mlhové světlo

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3, potom ho pusťte.

Podle typu vozidla se páčka vrátí do původní polohy nebo zůstane ve vybrané poloze.

Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení - na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu, nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné.

Zhasnutí

Znovu otočte středním kroužkem 4, abyste uvedli značku 3 proti symbolu odpovídajícímu mlhovému světlu, které chcete zhasnout. Na přístrojové desce zhasne odpovídající kontrolka.

Zhasnutí vnějšího osvětlení vede ke zhasnutí předních a zadních mlhových světel.

V případě mlhy, sněhu nebo přepravy předmětů přesahujících střechu, není automatické rozsvícení světel systematické.

Rozsvícení mlhových světel zůstává vždy pod naprostou kontrolou řidiče: o stavu rozsvícení Vás informují kontrolky na přístrojové desce (pokud světla svítí, jsou rozsvícena i mlhová světla).

Funkce „Doprovodné vnější osvětlení“

(podle typu vozidla)

Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit tlumená světla (pro osvětlení otevření vrat apod.).

S vypnutým motorem a světly a kroužkem 2 v poloze AUTO zatáhněte za páčku 1 směrem k sobě: obrysová světla a tlumená světla se rozsvítí na přibližně 30 sekund a na přístrojové desce se rozsvítí kontrolky š a k.

Pro prodloužení této doby můžete zatáhnout za páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen na dvě minuty).

Zpráva „Doprovodné osv._ _ _“ doprovázená dobou rozsvícení se zobrazí na přístrojové desce, aby byla tato akce potvrzena. Nyní můžete zamknout vozidlo.

Vypnutí osvětlení ještě před jeho automatickým vypnutím provedete otočením kroužku 2 do kterékoli polohy a poté vrácením do polohy AUTO.