Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém upozorní řidiče, jakmile se v oblasti detekce A objeví jiné vozidlo.

Systém funguje při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 140 km/h.

Tato funkce užívá snímače 1 umístěné na každé straně předního a zadního nárazníku.

Zvláštnost

Dohlédněte, aby nebyly snímače zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Pokud je jeden ze snímačů zakrytý, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Vyčistit snímač mrtvého úhlu“. Očistěte snímače.

Tato funkce je dodatečná pomůcka, která upozorní na to, že v prostoru mrtvého úhlu se nachází jiné vozidlo.

Při jízdě proto nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Aktivace/deaktivace

Pokud stisknete spínač 2, systém se aktivuje. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Kontrola mrtvého úhlu aktivní“ a rozsvítí se kontrolka.

Pokud opět stisknete spínač 2, tak se systém deaktivuje.

Zvláštní podmínky s přívěsem

Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznaným systémem, zobrazí se na přístrojovém panelu zpráva „Přívěs: Kontrola mrt. úh. vypnuta“ informující, že funkce není aktivní. Kontrolka integrovaná ve spínači zhasne.

Pro výběr vybavení přizpůsobeného Vašemu vozidlu Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho zástupce značky.

Funkce

Tato funkce zobrazuje varování:

- při rychlosti vozidla mezi 30 km/h a 140 km/h;

- V prostoru mrtvého úhlu se nachází vozidlo a pohybuje se stejným směrem jako váš vůz.

Při předjíždění jiného vozidla se indikátor 3 aktivuje pouze v případě, že se předjížděné vozidlo nachází v mrtvém úhlu déle než jednu sekundu.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu před vypnutím zapalování.

Indikátor 3

Boční směrové světlo 3 je umístěno v obou vnějších zpětných zrcátkách 4.

Poznámka: Zpětná zrcátka pravidelně čistěte 4, aby kontrolky 3 byly vidět.

Zobrazení B

Funkce je aktivována a nerozpoznává žádný vozidla.

Zobrazení C

První varování: kontrolka 3 upozorňuje na přítomnost vozidla v prostoru mrtvého úhlu.

Zobrazení D

Je-li ukazatel směru aktivní, indikátor 3 se rozbliká, pokud zjistí přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu na straně, kam budete otáčet volantem. Pokud deaktivujete ukazatel směru, přejde k prvnímu upozornění (zobrazení C).

Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v úzkém jízdním pruhu, může systém detekovat vozidlo z jiného pruhu.

Podmínky, kdy indikátor není funkční

- Pokud objekt není v pohybu;

- pokud je provoz hustý;

- při řízení na silnici v zatáčce;

- pokud přední a zadní snímače detekují předmět současně (například dlouhý kamion).

-...

Provozní závady

Pokud systém zjistí poruchu, zpráva „Zkontrolovat kontrolu mrt. úh“ se zobrazí na přístrojové desce. Kontaktujte značkový servis.

Poznámka: při spuštění motoru kontrolka 3, displej B, třikrát zabliká. Tato situace je normální.

Je-li za vozidlo zapojen přívěs, musí být systém deaktivován stisknutím tlačítka 2.

Protože jsou snímače namontovány v nárazníku, je doporučeno, aby jakýkoli zásah (opravy, výměny, opravy laku apod.) prováděl odborník.

- Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v širokém jízdním pruhu, může se stát, že systém nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu.

- V případě působení silných elektromagnetických vln (pod dráty vysokého horní napětí apod.), nebo za velmi špatných povětrnostních podmínek (silný déšť, sníh apod.) může dojít k dočasnému rušení systému. Zůstávejte ostražití vůči podmínkám silničního provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

SYSTÉM VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU