Zpět na seznam

TOPENÍ A KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

Přítomnost ovládání závisí na vybavení vozidla.

1 Rozvod vzduchu v kabině.

2 Odmrazování/odmlžování zadního okna a/nebo, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

3 Nastavení rychlosti ventilace.

5 Nastavení teploty vzduchu.

6 Zapnutí režimu izolace vnitřního prostoru vozidla/recirkulace vzduchu (podle typu vozidla).

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

Klimatizace se zapíná (kontrolka se rozsvítí) a vypíná (kontrolka zhasne) pomocí tlačítka 4.

Systém nelze zapnout, je-li ovladač 3 v poloze 0.

Informace a rady pro použití: přejděte na odstavec „Klimatizace: informace a rady pro použití“.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 5 podle požadované teploty. Čím více je jezdec v červené oblasti, tím bude teplota vyšší.

Nastavení rychlosti ventilace

Přesuňte ovladač 3 z polohy 0 do polohy 4. Čím víc je ovládání umístěno směrem doprava, tím je vyšší množství vháněného vzduchu. Pokud si budete přát zcela uzavřít přívod vzduchu a vypnout systém, otočte ovladač 3 do polohy 0.

Systém je vypnutý: rychlost větrání vzduchu v kabině vozidla je nulová (vozidlo stojí), přesto můžete pociťovat mírný průtok vzduchu, pokud vozidlo jede.

Dlouhodobý provoz tohoto ovladače v poloze 0 může vést k zamlžení bočních oken a předního skla, jakož i k nepohodlí způsobenému neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla

Zapnutí režimu izolace vnitřního prostoru vozidla/recirkulace vzduchu

(podle typu vozidla)

Uveďte ovládání 6 do polohy â.

V této poloze vzduch uvnitř vozu recirkuluje bez přívodu vnějšího vzduchu.

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolace od vnějšího prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.);

- účinnější dosažení požadované teploty vzduchu uvnitř vozidla.

Dlouhodobé použití recyklace vzduchu může vést k zamlžení bočních oken a předního skla a ke vzniku nepříjemných pachů způsobených neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla.

Jakmile již tedy není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme otočením ovladače 6 doprava přejít na normální funkci (přívod vnějšího vzduchu).

D rychlé odmlžení

Uveďte ovládání 136 do poloh:

- odmlžení W;

- rychlost ventilace 3 nebo 4;

- přívod venkovního vzduchu.

Použití klimatizace urychlí odmlžení.

Odmrazování/odmlžování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek

Při běžícím motoru stiskněte tlačítko 2. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Podle typu vozidla tato funkce umožňuje rychlé odmlžování zadního skla a/nebo elektricky vyhřívaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou příslušně vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 2. Kontrolka zhasne.

Odmlžování se automaticky vypne.

Rozvod vzduchu v kabině

Otáčením ovladače 1 zvolte požadovaný rozvod.

J Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

G Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky a do prostoru pro nohy.

F Proud vzduchu je směrován hlavně na nohy cestujících a do větracích otvorů palubní desky.

Pro směrování proudu vzduchu výhradně do prostorů pro nohy zavřete větrací otvory palubní desky.

i Proud vzduchu je rozdělen mezi všechny větrací otvory, štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

W Tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Chod klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není potřeba, vypněte ji).

VYHŘÍVANÁ SEDADLA