Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek předních stěračů 2

Chcete-li vyměnit stěrače, uveďte je nejprve do servisní polohy C.

Zapalování je vypnuto:

- nastavte páčku 1 do polohy B (funkce rychlého stírání): stírátka stěračů se zastaví v servisní poloze C mimo kapotu;

- nadzdvihněte rameno stěrače 4,

- otočením nastavte stírátko do vodorovné polohy (pohyb G);

- stiskněte jazýček 3 a vysuňte stírátko stěrače směrem dolů až do uvolnění háčku 5 na rameni stěrače (pohyb D);

- posuňte stírátko (pohyb E) a následně jej zvedněte (pohyb F), čímž dojde k jeho uvolnění.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Pro vrácení stírátek do sklopené polohy zkontrolujte, zda jsou stírátka sklopená na čelní sklo a pak nastavte 1 páčku do polohy A (vypnuto): stírátka předních stěračů se po zapnutí zapalování sklopí do kapoty.

Výměna stírátka zadního stěrače 7

- Při vypnutém zapalování nadzvedněte rameno stěrače 6;

- otáčejte stírátkem 7, dokud neucítíte odpor;

- tahem stírátko sejměte (pohyb H).

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Mohlo by dojít ke zraněním.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrzlá ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit: přibližně jednou ročně.

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.