REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Připomenutí uložené regulované rychlosti a zvýšení na regulovanou rychlost (RES/+).

3 Spínač pro aktivaci, uložení a snížení regulované rychlosti (SET/-).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (0).

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti dodržovat povolenou rychlost nebo věnovat v plné míře pozornost jízdě.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně .

Kontrolka 6 se rozsvítí zeleně a, podle typu vozidla, se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Tempomat aktivní“ nebo „Tempomat --- km/h“ doprovázená čárkami, což znamená, že je funkce tempomatu aktivovaná a čeká na uložení mezní rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilní rychlosti (vyšší než přibližně 30 km/h) stiskněte spínač 3 (SET/-): funkce je aktivována a aktuální rychlost je uložena do paměti.

Místo čárek se zobrazí mezní rychlost a aktivace tempomatu je potvrzena zobrazením zprávy „Tempomat aktivní“ nebo „Tempomat XXX km/h“ a rozsvícením zelené kontrolky 5 spolu s kontrolkou 6 (v závislosti na typu vozidla).

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (RES/+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 3 (SET/-) pro snížení rychlosti.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit.

Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu nemusí systém regulovanou rychlost nadále udržet: uložená rychlost bliká na přístrojové desce, abyste o této situaci byli informováni.

Pokud již není tempomat k dispozici (po několika pokusech o jeho aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud stisknete:

- spínač 4 (0);

- brzdový pedál;

- spojkový pedál.

Ve všech třech případech zůstává regulovaná rychlost uložená do paměti a u některých vozidel se na přístrojové desce zobrazí zpráva „V paměti XXX km/h“.

Stav stand-by je potvrzen zhasnutím kontrolky .

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Je-li rychlost vozidla vyšší než 30 km/h, stiskněte spínač 2 (RES/+).

Při vyvolání rychlosti uložené do paměti je aktivace regulátoru potvrzena rozsvícením kontrolky .

Poznámka: Je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost běžná, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li funkce regulátoru pozastavena, stisknutí spínače 3 (SET/-) funkci regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti se deaktivuje, pokud stisknete spínač 1 . V tomto případě již není rychlost uložena do paměti. Zhasnutí zelených kontrolek a na přístrojové desce vypnutí funkce potvrzuje.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.

TEMPOMAT