ŘADICÍ PÁKA, RUČNÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zařazení zpětného chodu

(zastavené vozidlo)

Postupujte podle mřížky zakreslené na rukojeti 1 a u některých vozidel nadzvedněte kroužek proti rukojeti pro zařazení zpětného chodu.

Po zařazení zpětného chodu při zapnutém zapalování se rozsvítí couvací světla.

Ruční brzda

Povolení

Přitáhněte páku 3 mírně nahoru, stiskněte tlačítko 2 a zatlačte páku k podlaze.

Kontrolka } na přístrojové desce zhasne.

Dokud není ruční brzda zcela uvolněna, na přístrojové desce svítí červená kontrolka.

Zatažení

Zatáhněte páku 3 směrem nahoru. Zkontrolujte, zda je vozidlo dobře zabrzděné. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka }.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Během jízdy dohlédněte, aby byla ruční brzda úplně uvolněna (červená kontrolka zhasnuta), jinak by hrozilo přehřátí, nebo dokonce poškození.

Při zastavení podle sklonu a/nebo naložení vozidla může být potřeba zatáhnout brzdu na další dva zuby a zařadit rychlost (1. stupeň nebo zpětný chod).