Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLO SPOLUJEZDCE: funkce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U některých typů vozidel lze sedadlo spolujezdce překlopit do polohy stolku nebo složit tak, aby bylo možno přepravovat rozměrné předměty.

Použití opěradla jako stolku

- Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu; PŘEDNÍ SEDADLA;

- spusťte opěrku hlavy 3 co nejvíce dolů; PŘEDNÍ OPĚRKY HLAVY;

- uchopte opěradlo 2 za horní část, abyste jej mohli začít spouštět dolů;

- zatáhněte za páku 1 směrem nahoru a sklopte opěradlo 2 směrem k přední části vozidla;

- zatlačte na opěrák, až se zajistí v poloze;

- zkontrolujte, zda manipulaci se sedadlem nebrání žádný předmět.

Před vrácením sedadla do komfortní polohy zajistěte, aby pohybu sedadla nepřekážely žádné předměty.

- Zatáhněte za páčku 1 směrem vzhůru;

- zdvihněte opěradlo 2;

- zkontrolujte, že je správně zajištěno;

- dejte zpět opěrku hlavy 3;

- před nástupem spolujezdce nezapomeňte znovu aktivovat airbag spolujezdce BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostním prvkem, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Vzdálenost mezi hlavou a oblastí A by měla být co nejmenší. horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy.

Pokud je přední sedadlo spolujezdce v poloze stolku (případně je sklopené), musíte u některých vozidel deaktivovat předního airbag spolujezdce BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce.

Při nafouknutí airbagairbagu hrozí vážné poranění vymrštěným předmětem, který byl položen na opěradle v poloze stolku.

Sklopení sedadla

- Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu; PŘEDNÍ SEDADLA;

- sejměte opěrku hlavy 3 ze sedadla; PŘEDNÍ OPĚRKY HLAVY;

- umístěte opěrku hlavy 3 na sedák 4 (poloha B);

- nastavte sedadlo do polohy stolku (viz předchozí strana) a zkontrolujte, zda je opěrka hlavy 3 správně umístěna mezi sedákem 4 a opěradlem 2;

- pohněte spínačem 5 směrem nahoru;

- zdvihněte sedák, dokud se nezajistí v poloze;

- ujistěte se, zda je sedadlo správně zajištěno.

Před vrácením sedadla do komfortní polohy zajistěte, aby pohybu sedadla nepřekážely žádné předměty.

- Aktivujte ovládání 5;

- Spusťte sedák do zajištěné polohy;

- zvedněte opěradlo;

- ujistěte se, zda je sedadlo správně zajištěno;

- dejte zpět opěrku hlavy;

- před nástupem spolujezdce nezapomeňte znovu aktivovat airbag spolujezdce BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce.

Pro zamezení jakémukoli riziku zranění kontrolujte, zda v blízkosti pohybujících se částí nestojí žádná osoba. Během manipulace se sedadlem dejte pozor, aby nic nepřekáželo částem v pohybu a jejich zajištění.

NASTAVITELNÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE