Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posunutí sedadla dopředu nebo dozadu

Odblokujte sedadlo nadzvednutím a podržením tyče 1. Ve zvolené poloze tyč 1 uvolněte a ujistěte se o správném zajištění sedadla.

Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla

(Podle typu vozidla)

Pohybujte páčkou 2 nahoru nebo dolů tolikrát, kolikrát bude potřeba, dokud nedosáhnete požadované polohy.

Nastavení sklonu opěradla

Otočte knoflíkem 3 nebo, v závislosti na vozidle, zatáhněte za páku 4, chcete-li sklopit sedadlo do požadované polohy, a ujistěte se, že je aretace správně zajištěná.

Přední loketní opěrka 5

(Podle typu vozidla)

Použití loketní opěrky

Sklopte loketní opěrku 5 do vodorovné polohy.

Uložení loketní opěrky

Zdvihněte loketní opěrku 5 až do polohy pro uložení podél opěradla.

U vozidel s jedněmi posuvnými bočními dveřmi může v případě nouze cestující na zadních sedadlech opustit vozidlo pomocí předních dveří. Za tímto účelem: zvedněte páku 6, držte ji při sklápění opěradla sedadla a potom posuňte sedadlo dopředu.

Pro vrácení sedadla do komfortní polohy jej posuňte dozadu.

Seřiďte sedadlo a zkontrolujte jeho správné zajištění.

Vyhřívání sedadel

(Podle typu vozidla)

Zapalování je zapnuto.

- Prvním stisknutím spínače 7 na požadovaném sedadle se topení zapne na vysoký výkon. Rozsvítí se obě kontrolky spínače;

- druhým stisknutím spínače se topení přepne na nízký výkon. Na spínači svítí pouze jedna varovná kontrolka;

- Třetím stisknutím se topení vypne.

Systém se zabudovaným termostatem určí, zda je třeba funkci spustit, nebo ne.

Po seřízení se ujistěte, že jsou opěradla správně zajištěna.

Z bezpečnostních důvodů tato nastavení provádějte u stojícího vozidla.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmějí být uloženy žádné předměty. Při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.