Zpět na seznam

PŘEDNÍ OPĚRKY HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Vytáhněte opěrku hlavy směrem nahoru až do požadované výšky.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 2 a posuňte opěrku hlavy směrem dolů do požadované polohy.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Odstranění opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 2 a zvedněte opěrku hlavy, dokud se neuvolní (v případě potřeby sklopte opěradlo dozadu).

Nasazení opěrky hlavy

Vložte tyčky opěrky hlavy do otvorů 1 ozubením směrem dopředu (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Zatlačte opěrku hlavy až do jejího zablokování a pak stiskněte tlačítko 2 pro nastavení do požadované výšky. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její přítomnost a správnou polohu: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.