Zpět na seznam

POPELNÍK, ZAPALOVAČ, ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Popelník 1

Je možné je uložit do umístění 2 nebo 4.

Pro otevření zvedněte víko.

Pro vyjmutí zatáhněte za celou sestavu, popelník se uvolní ze svého uložení.

Zapalovač cigaret nebo zásuvka příslušenství 3

Při zapnutém zapalování zamáčkněte zapalovač cigaret 3. Když bude zapalovač rozžhaven, samočinně s cvaknutím vyskočí. Vytáhněte jej.

Po použití jej opět zasuňte, ale nezatlačujte na doraz.

Pokud nemáte ve výbavě vozidla zapalovač a popelník, můžete si je opatřit u zástupce značky.

Připojujte pouze příslušenství o maximálním příkonu 120 W (napětí 12 V).

Při současném využití několika zásuvek pro příslušenství nesmí celkový příkon připojeného příslušenství přesáhnout 180 wattů.

Hrozí nebezpečí požáru.

Zásuvky příslušenství 567

(podle typu vozidla)

Slouží k připojení příslušenství schváleného naším technickým oddělením.

Připojujte pouze příslušenství o maximálním příkonu 120 W (napětí 12 V).

Při současném využití několika zásuvek pro příslušenství nesmí celkový příkon připojeného příslušenství přesáhnout 180 wattů.

Hrozí nebezpečí požáru.