Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače označené šipkami 1 jsou namontované v náraznících k měření vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně 20 nebo 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a na bočních stranách vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Systém parkovacího asistenta nepočítá s použitím tažného zařízení či podobného systému.

Umístění ultrazvukových snímačů

Zajistěte, aby ultrazvukové snímače označené šipkami 1 nebyly zakryty (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou/připevněnou registrační značkou), nebyly vystavovány nárazům, upravovány (včetně lakování) a nebyly zakryty žádným příslušenstvím přimontovaným k zadní a/nebo, v závislosti na vozidle, k přední nebo boční straně vozidla.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Poznámka: Displej 2 zobrazuje okolí vozidla a vydává zvukové signály.

Úkon

Rozpoznává se většina předmětů v blízkosti zadní části vozidla a u některých typů i v blízkosti přední části.

V závislosti na vozidle budou oblasti zobrazeny na displeji 2.

Poznámka: V případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkou oznámeno opožděně.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Deaktivace systému

Manuální deaktivace parkovacího asistenta

Pro dezaktivaci systému stiskněte spínač 3.

Rozsvítí se kontrolka spínače 3, což signalizuje, že je systém deaktivován.

Nové stisknutí systém opět aktivuje a kontrolka zhasne.

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- v případě tažení, převážení nebo připojení přívěsu před ultrazvukovými snímači;

- v případě poškození ultrazvukových detektorů.

Automatická deaktivace pomocného parkovacího systému

Systém se deaktivuje:

- pokud rychlost vozidla překročí cca 10 km/h,

- podle typu vozidla, když vozidlo zastaví na více než pět sekund a je detekována překážka (například při dopravní zácpě apod.);

- když máte zařazen neutrál;

- při zjištění provozní poruchy.

Funkční problémy

U některých vozidel platí, že jakmile systém zjistí závadu určité funkce, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat park. senzory“, rozsvítí se kontrolka © a cca na 5 vteřin zazní zvukový signál. Obraťte se na autorizovaný servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání snímačů, což může ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž snímačů (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- nepříznivé počasí (déšť, sníh, krupobití, náledí atd.);

- působení silných elektromagnetických vln (pod vedením vysokého napětí atd.);

- některé druhy hluku (motocykl, nákladní automobil, pneumatická vrtačka atd.);

- montáž nekompatibilní koule nebo háku tažného zařízení;

- ...

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- Oblast kolem snímačů se musí udržovat v čistotě a nesmí se na ní provádět žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Drobné objekty pohybující se v blízkosti vozidla (motorky, kola, chodci apod.) nemusí být systémem rozpoznány.

- Systém nemusí detekovat předměty, které jsou příliš blízko vozidla.

- Systém vás nemusí upozornit, když se ostatní vozidla nebo předměty pohybují velmi odlišnou rychlostí.

- Dojde-li ke změně trajektorie během manévru, systém může hlásit překážky pomalu.

- Pokud vozidlo táhne přívěs, musí být zadní parkovací asistent deaktivován.

Deaktivace funkce

Pokud došlo k poškození oblasti snímačů, je nutné funkci deaktivovat.

PŘEDNÍ/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

KAMERA COUVÁNÍ