Zpět na seznam

PALUBNÍ POČÍTAČ: zprávy týkající se funkčních poruch

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Objeví se s kontrolkou © a vyžadují co nejdříve velice opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Zmizí po stisknutí tlačítka pro volbu zobrazení nebo po uplynutí několika sekund a jsou ukládány do paměti v palubním deníku. Kontrolka © zůstává rozsvícena. Příklady zpráv o provozních poruchách jsou uvedeny dále.

Příklady zpráv

Interpretace zvoleného zobrazení

„Voda v naftovém filtru”

Indikuje přítomnost vody v naftovém filtru, co nejdříve se obraťte na značkový servis.

„Zkontrolovat vozidlo“

Indikuje poruchu některého ze snímačů pedálů, systému řízení akumulátoru nebo snímače hladiny oleje.

„Zkontrolovat airbag“

Indikuje poruchu doplňkových zádržných systémů k bezpečnostním pásům. V případě nehody hrozí, že se nespustí.

„Zkontrolovat emisní systém“

- Signalizuje poruchu v systému odstraňování emisí vozidla.

- Signalizuje poruchu v systému redukce výfukových plynů, pokud se současně rozsvítí varovná kontrolka . NÁDRŽ NA ČINIDLO.

„Zkontrolovat volání SOS“

Signalizuje poruchu systému nouzového volání.