Zpět na seznam

PALUBNÍ POČÍTAČ: výstražné zprávy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hlásí je kontrolka ®signalizuje, že v zájmu vlastní bezpečnosti musíte okamžitě a bezpodmínečně v souladu s dopravními podmínkami zastavit. Zastavte motor a už jej nespouštějte. Kontaktujte značkový servis.

Příklady výstražných zpráv jsou uvedeny dále. Poznámka: zprávy se na displeji objevují buď izolovaně, anebo střídavě (když je třeba zobrazit několik zpráv), mohou být doprovázeny rozsvícením kontrolky a/nebo zazněním zvukového signálu.

Příklady zpráv

Interpretace zvoleného zobrazení

„Riziko zničení motoru“

Signalizuje závadu na vstřikování, přehřívání motoru vozidla nebo vážnou poruchu motoru.

„Řízení porucha“

Indikuje problém na řízení.

„Brzdový system porucha“

Signalizuje závadu na brzdovém systému. Ručně zatáhněte automatickou parkovací brzdu a ujistěte se o znehybnění vozidla pomocí klínu.

„NEBEZPEČÍ elektro porucha“

Signalizuje poruchu v okruhu dobíjení akumulátoru vozidla (alternátor atd.).