Zpět na seznam

PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Palubní počítač 1

Podle vozidla sdružuje následující funkce:

- ujetá vzdálenost,

- parametry jízdy,

- informativní zprávy,

- zprávy a provozních poruchách (spojené s kontrolkou ©);

- výstražné zprávy (spojené s kontrolkou ®).

Všechny tyto funkce jsou popsány na následujících stranách.

Tlačítka pro přepínání zobrazení 2 nebo 3.

Přepínejte následující informace krátkými opakovanými stisky tlačítka 2 nebo 3 (zobrazení závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje):

a) počitadlo celkové a dílčí ujeté dráhy;

b) parametry jízdy:

- průměrná spotřeba;

- okamžitá spotřeba;

- předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím palivem;

- ujetá vzdálenost;

- průměrná rychlost;

c) aktuální rychlost;

d) termín příští prohlídky:

e) vynulování tlaku v pneumatikách;

f) palubní deník, zobrazování informačních zpráv a zpráv o provozních poruchách,

g) předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím činidlem;

h) teplota chladicí kapaliny motoru;

i) čas a venkovní teplota;

j) obecné nastavení.

Vynulování počitadla dílčí ujeté dráhy

Při zvoleném zobrazení „Počitadlo dílčí ujeté dráhy“ stiskněte tlačítko 2 nebo 3 až do vynulování počitadla.

Vynulování jízdních parametrů (signalizace zahájení cesty)

Jakmile jste vybrali zobrazování jízdních parametrů, tiskněte jedno z tlačítek 2 nebo 3 až do vynulování zobrazených hodnot.

Interpretace některých hodnot zobrazených po stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty

Hodnoty průměrné spotřeby a průměrné rychlosti jsou tím stabilnější a směrodatnější, čím delší je vzdálenost ujetá od posledního stisknutí tlačítka Top Start.

Průměrná spotřeba se může snížit, když:

- vozidlo ukončilo fázi akcelerace;

- motor dosáhne své provozní teploty (tlačítko pro signalizaci zahájení cesty bylo stisknuto při studeném motoru);

- přejíždíte z městského provozu do provozu mimoměstského.

Automatické vynulování jízdních parametrů

Vynulování je provedeno automaticky po překročení kapacity některého z parametrů.