Zpět na seznam

PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

101778 km

a) Počitadlo celkové a dílčí ujeté dráhy.

112.4 km

Průměrná

b) Jízdní parametry:

Průměrná spotřeba paliva.

Hodnota je zobrazena po ujetí nejméně 400 metrů od stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

5.8 L/100

Okamžitá

Momentální spotřeba paliva.

Hodnota je zobrazena po dosažení rychlosti 20 km/h v závislosti na typu vozidla.

7.4 L/100

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Dojezd

b) Jízdní parametry (pokračování):

Předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím palivem.

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů.

541 km

Vzdálenost

Ujetá vzdálenost od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty

522 km

Průměrná

Průměrná rychlost od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů.

123.4 km/h

90 km/h

c) Aktuální rychlost (v závislosti na typu vozidla).

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Palubní počítač se zprávou o dojezdové vzdálenosti do další prohlídky

d) Vzdálenost do servisní prohlídky.

Při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a při zvoleném zobrazení „Servisní intervaly“ stiskněte tlačítko 2 nebo 3 na dobu přibližně 5 sekund, chcete-lil zobrazit počet najetých kilometrů do příští servisní prohlídky (vzdálenost nebo dobu do další servisní prohlídky). Když se limit začne blížit termínu, může nastat několik případů:

- dojezdová vzdálenost kratší než 1 500 km nebo jeden měsíc: zobrazí se zpráva „Provést servis za“ s nejbližším termínem (vzdálenost nebo čas);

- dojezdová vzdálenost rovna 0 km nebo dosažení termínu servisní prohlídky: zobrazí se zpráva „Provést servis“ doprovázená rozsvícením kontrolky ©.

Vozidlo vyžaduje provedení prohlídky co možná nejdříve.

Servisní intervaly

Servis za

30 000 Km / 12 měs.

Provést servis za

300 Km / 24 dnů

Provést servis

Vynulování: chcete-li vzdálenost do příští servisní prohlídky vynulovat, stiskněte a po dobu přibližně 10 sekund podržte stisknuté tlačítko 2 nebo 3, dokud nebude údaj do příští servisní prohlídky trvale svítit.

Poznámka: Pokud byla provedena prohlídka bez výměny oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdálenost do prohlídky. V případě, že byl vyměněn motorový olej, je třeba vynulovat současně vzdálenost do prohlídky i limit pro výměnu oleje.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

Palubní počítač se zprávou o dojezdové vzdálenost do další prohlídky (pokračování)

d) Vzdálenost do prohlídky

Při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a při zvoleném zobrazení „Servisní intervaly“ stiskněte tlačítko 2 nebo 3 na dobu asi 5 sekund, chcete-li zobrazit počet kilometrů do příští servisní prohlídky, poté stiskněte tlačítko 2, chcete-li zobrazit počet kilometrů do příští výměny oleje (vzdálenost nebo dobu do příští servisní prohlídky). Když se limit začne blížit termínu, může nastat několik případů:

- dojezdová vzdálenost kratší než 1 500 km nebo jeden měsíc: zobrazí se zpráva „Provést servis za“ s nejbližším termínem (vzdálenost nebo čas);

- dojezdová vzdálenost rovna 0 km nebo dosažen termín výměny oleje: zobrazí se zpráva „Provést servis“ doprovázená rozsvícením kontrolky ©.

Vozidlo vyžaduje co možná nejdříve provedení výměny oleje.

Servisní intervaly

Výměna oleje za

30 000 Km / 12 měs.

Provést servis za

300 Km / 24 dnů

Provést servis

Podle typu vozidla se limit výměny oleje přizpůsobuje stylu jízdy (časté jízdy při nízké rychlosti, rozvoz zboží, dlouhodobé jízdy ve volnoběhu, tažení přívěsu atd.). Zbývající vzdálenost do příští výměny oleje se tedy může v některých případech snížit rychleji, než by odpovídalo skutečně ujeté vzdálenosti.

Vynulování: chcete-li vzdálenost do příští servisní prohlídky vynulovat, stiskněte a po dobu přibližně 10 sekund podržte stisknuté tlačítko 2 nebo 3, dokud nebude údaj do příští výměny oleje trvale svítit.

Poznámka: Pokud byla provedena prohlídka bez výměny oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdálenost do prohlídky. V případě, že byl vyměněn motorový olej, je třeba vynulovat současně vzdálenost do prohlídky i limit pro výměnu oleje.

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

e) vynulování tlaku pneumatik.

SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Inic. tlaku pneu dlouhý stisk

f) Palubní deník.

Postupné zobrazení:

- Informační zprávy (ESC deaktivovat/aktivovat, STOP and START aktivní atd.);

- zprávy o provozních chybách (kontrola systému vstřikování, kontrola airbag atd.).

Žádná zpráva

g) Předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím činidlem.

NÁDRŽ NA ČINIDLO.

Doplnit AdBlue před 2400 km

Příklady volby

Interpretace zvoleného zobrazení

h) Teplota chladící kapaliny motoru.

i) Čas a venkovní teplota

nastavení

(stiskněte a podržte)

j) Obecné nastavení.

Stiskněte tlačítko 2 nebo 3 na cca 5 sekund a vyberte jazyk zobrazení.

Značí, že pro přístup do nabídky „Obecné nastavení“ musíte zastavit vozidlo.

nastavení

přístup při stojícím vozidle

EASY LINK – NAVIGAČNÍ SYSTÉM