Zpět na seznam

PALUBNÍ POČÍTAČ: informační zprávy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mohou pomoci při uvedení vozidla do chodu nebo Vás informovat o volbě nebo stavu jízdy.

Příklady informativních zpráv jsou uvedeny dále.

Příklady zpráv

Interpretace zvoleného zobrazení

„Slabý akumulátor nastartovat“

Ukazuje, že je třeba vozidlo nastartovat, aby se dobil akumulátor (po delší zastávce, během níž např. posloucháte rádio).

„Probíhá test funkcí“

Zobrazí se při zapnutí zapalování, když vozidlo provádí autokontrolu.

„Auto. zamykání dveří neaktivní“

Indikuje, že funkce automatického zamykání otevíratelných částí za jízdy je deaktivována. AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ.

„Zkontrolovat hladinu oleje“

Indikuje, že hladina oleje musí být doplněna. HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování, plnění, výměna oleje.