Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává klíč, dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Elektrické ovládání oken

Tiskněte spínač příslušného okna nebo za něj táhněte, dokud se sklo nezasune nebo se nevysune do požadované výšky.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 na straně řidiče;

2 na straně spolujezdce vpředu.

Z místa předního spolujezdce použijte spínač 3.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Impulzní elektrické ovládání oken

Když je jím vozidlo vybaveno, impulzní režim se přidá k funkci elektrického ovládání oken popsané výše.

Je jím vybaveno pouze přední okno řidiče.

- Krátce a na doraz stiskněte příslušný spínač: okno se zcela otevře.

- Krátce a na doraz zvedněte příslušný spínač: okno se zcela zavře.

Pokud při posunu skla pohnete spínačem, pohyb skla se zastaví.

Poznámka: Pokud okno při zavírání narazí na odpor (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se spustí o několik centimetrů níže.

Pokud manipulujete se spínačem během pohybu okna, pohyb se zastaví.

Anomálie funkce

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích). Následně podržte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu delší než jednu sekundu, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na značkový servis.

Výklopné okno

Okno sklopte pohybem rukojeti 4 (pohyb A) a poté jej zajistěte tlakem na rukojeť směrem doprava.

Při zavření zkontrolujte jeho zajištění.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět, hrozí nebezpečí poškození spouštěče skla.