Zpět na seznam

MULTIMEDIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Umístění a fungování zařízení se může lišit podle typu vozidla.

1 USB zásuvky;

2 Multimediální displej;

3 Zásuvka pro multimédia;

4 Ovládání pod volantem;

5 Mikrofon.

Ovládání integrované v hands-free sadě telefonu

U vozidel, která jsou jím vybavena, použijte ovládací prvky telefonu handsfree 4 pod volantem.

Zásuvky USB 1

Zásuvky USB umožňují nabíjet pouze příslušenství schválené technickým oddělením značky, u kterých výkon nesmí přesáhnout 12 wattů (napětí 5 V) na jednu zásuvku.

Zásuvka pro multimédia 3

Můžete použít USB zásuvku pro přístup k multimediálnímu obsahu vašeho příslušenství.

Různé zdroje lze vybrat na multimediální obrazovce a z ovládacích prvků sloupku řízení.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Použití telefonu

Nezapomínejte, že je nezbytné dodržet platné předpisy týkající se použití tohoto typu přístrojů.

Připojujte pouze příslušenství o maximálním příkonu 12 Wattů.

Hrozí nebezpečí požáru.

Bezdrátová nabíječka - indukční nabíjení

Použijte oblast indukčního nabíjení 6 k nabíjení telefonu bez nabíjecího kabelu.

Zvláštnost:

- Další informace týkající se seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného prodejce nebo u výrobce telefonu;

- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením sejmout ochranný obal nebo pouzdro z telefonu.

Proces nabíjení

Umístěte telefon do středu indukční oblasti 6.

Nabíjení telefonu se přeruší v následujících případech:

- v indukční oblasti je detekován předmět 6;

- indukční oblast 6 se přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu brzy znovu spustí.

Průběh nabíjení

Indikátor nabíječky zobrazuje stav nabíjení telefonu:

- zelená: nabíjení skončilo;

- oranžová: probíhá nabíjení;

- oranžová blikající: nabíjení je přerušeno.

Při běžícím motoru zkontrolujte, zda se kontrolka rozsvítí oranžově, když je telefon umístěn v oblasti indukčního nabíjení 6.

Během nabíjení vašeho telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení 6 přítomny žádné předměty (jednotky USB, karty SD, kreditní karty, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení 6 vyjměte všechny magnetické karty nebo kreditní karty z pouzdra.

Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení 6 se mohou přehřát. Doporučujeme je umístit do jiných dostupných úložných přihrádek. (odkládací přihrádka, úložná přihrádka ve sluneční cloně apod.).

EASY LINK – NAVIGAČNÍ SYSTÉM

EASY LINK – RÁDIO A HUDBA

INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU