Zpět na seznam

MLHOVÁ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední mlhová světla1

- Objímka žárovky je přístupná po uvolnění krytu 2;

- otočte o čtvrtinu otáčky objímku žárovky;

- vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H16.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem, přičemž dbejte, abyste nepoškodili kabely.

Pro montáži žárovky zkontrolujte správné a pevné nasazení světla.

Nicméně vám doporučujeme přenechat výměnu žárovek autorizovanému servisu.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku, obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka y v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.