Zpět na seznam

HLADINY, FILTRY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brzdová kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když zpozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina

Hladina běžně klesá stejně s opotřebováváním obložení, ale nesmí nikdy klesnout pod výstražnou značku MINI vyznačenou na nádržce s brzdovou kapalinou 1.

Jestliže si přejete sami zkontrolovat stav opotřebení brzdových kotoučů a bubnů, opatřete si podklady vysvětlující postup při takové kontrole, které jsou k dispozici v prodejní síti nebo na internetové stránce výrobce.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Používejte výhradně kapalinu schválenou technickým oddělením a dodávanou v zapečetěných plechovkách.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka y v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Chladicí kapalina

Při stojícím vozidle na vodorovném povrchu musí být zastudena hladina mezi značkami „MINI“ a „MAXI“ na nádržce 2.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku „MINI“.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte(při nedostatku chladicí kapaliny může dojít k vážnému poškození motoru).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením automobilové společnosti, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím;

- ochrana před korozí chladicího systému.

Intervaly výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

Kapalina posilovače řízení

Pro údržbu posilovače řízení se obraťte na značkový servis.

Pokud cítíte rozdíl v účinnosti posilovače řízení, obraťte se na značkový servis.

Nádržka ostřikovače

Plnění: při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3, plňte do doby, než uvidíte kapalinu, a poté uzávěr znovu uzavřete.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Tato nádržka zásobuje zadní a přední ostřikovače, je-li jimi vozidlo vybaveno.

Kapalina

Kapalina do ostřikovačů skel. V zimě použijte nemrznoucí kapalinu. Používejte prostředky předepsané zástupcem značky.

Trysky: Potřebujete-li nastavit výšku trysek ostřikovače čelního skla, obraťte se na značkový servis.

Filtry

Výměna filtračních vložek (vzduchový filtr, prachový filtr, naftový filtr apod.) je naplánována při servisních prohlídkách Vašeho vozidla.

Interval výměny filtračních vložek: informace najdete v servisní knížce k vozidlu.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze vypnuto.

Nebezpečí úrazu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka y v motorovém prostoru.

Nebezpečí úrazu.

HLADINY KAPALIN (MOTOROVÝ OLEJ, CHLADICÍ KAPALINA, BRZDOVÁ KAPALINA)