Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- režim ECO;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START.

Ukazatel změny rychlosti 1

Některé typy vozidel jsou vybaveny kontrolkou informující o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

Š zařaďte vyšší rychlostní stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu paliva svého vozidla.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Má vliv na určité jízdní úkony (zrychlení, řazení, tempomat, zpomalení atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby.

Aktivace funkce

Aktivujte spínač 2.

Kontrolka 3 se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Aktivujte spínač 2.

Kontrolka 3 na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení stylu jízdy, ECO jízda

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Vysoké rychlosti výrazně ovlivňují spotřebu paliva vozidla.

Příklady (při ustálené rychlosti):

- Snížením rychlosti ze 130 km/h na přibližně 110 km/h ušetříte až 20% paliva;

- Snížením rychlosti z 90 km/h na přibližně 80 km/h ušetříte až 10% paliva.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodně zařazených rychlostních stupních motor příliš nevytáčejte. Používejte vždy co nejvyšší rychlostní stupeň, aniž byste příliš zatěžovali motor.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě ve svahu se nepokoušejte udržet rychlost, nezrychlujte více než na rovném terénu, pokud je to možné, udržujte stejnou polohu nohy na pedálu akcelerace.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Teplotní komfort

Je normální, že při používání topení (zejména, když venkovní teplota klesne pod nulu) nebo klimatizace dojde ke zvýšení spotřeby paliva.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Nebezpečí zablokování pedálů.

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče. HODNOTY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4%.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených systémem klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí :

- Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdříve na chvíli vyvětrejte horký vzduch otevřenými dveřmi, až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.

REŽIM ECO