DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozidlo splňuje kritéria pro recyklaci a opětovné zpracování již nepoužívaných vozidel, která vejdou v platnost v roce 2015.

Určité díly Vašeho vozidla byly tedy navrženy již s ohledem na jejich pozdější recyklaci.

Tyto díly lze snadno demontovat, aby mohly být zpracovány v recyklaci.

Svou konstrukcí, výrobním seřízením a nízkou spotřebou navíc Váš vůz splňuje všechny platné emisní normy. Aktivně se podílí na snížení emisí znečišťujících plynů a na úsporách energie. Ale úroveň emisí znečišťujících plynů a spotřeba paliva Vašeho vozidla závisí také na Vás. Dbejte na jeho správnou údržbu a používání.

Údržba

Je třeba zdůraznit, že nedodržování emisních norem může mít za následek postihy vůči majiteli vozidla.

Nahrazení součástí motoru, systému přívodu paliva a výfuku součástmi jinými než původními, které jsou předepsány výrobcem, může mít negativní vliv na splnění emisních norem Vašeho vozidla.

Podle pokynů uvedených v programu údržby nechte provést seřízení a kontroly Vašeho vozidla ve značkovém servisu: zde jsou k dispozici všechny prostředky umožňující nastavení původního seřízení vašeho vozidla.

Seřízení motoru

- Svíčky: Optimální podmínky spotřeby, účinnosti a výkonu vyžadují přesné dodržení specifikací stanovených naším konstrukčním oddělením.

V případě výměny svíček použijte značky, typy a vzdálenosti mezi elektrodami stanovené pro Váš motor. Za tímto účelem kontaktujte značkový servis.

- Vzduchový filtr, palivový filtr: zanesená filtrační vložka snižuje účinnost. Je třeba ji vyměnit.

- Zapalování a volnoběh nepotřebují žádné seřízení.

Kontrola výfukových plynů

Systém kontroly výfukových plynů umožňuje detekovat provozní poruchy zařízení pro odstraňování emisí.

Tyto poruchy mohou vést k uvolňování škodlivých látek nebo k mechanickým poškozením.

Ä Tato kontrolka na přístrojové desce indikuje případné poruchy systému:

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a poté zhasne při spuštění motoru.

- Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

NÁDRŽ NA ČINIDLO