Zpět na seznam

PNEUMATIKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bezpečnost pneumatik a kol

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi vozidlem a vozovkou, je tedy nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Zároveň je nutné dodržet místní pravidla silničního provozu.

Údržba pneumatik

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a jejich vzorek musí mít dostatečnou hloubku. Pneumatiky používané našimi technickými servisy jsou opatřeny kontrolkami opotřebení 1, které se skládají z nálitku kontrolek rozložených po šířce běhounu pláště.

Pokud je vzorek pneumatiky opotřeben tak, že je vidět indikátory opotřebení , je nutné pneumatiky vyměnit 2, protože hloubka jejich vzorku už je pouze 1,6 mm, což je příčinou nedostatečné přilnavosti na mokré vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici, zejména za velkého horka, či nevhodný způsob jízdy po rozbitých cestách přispívají k rychlejšímu opotřebení pneumatik, a mají tak negativní vliv na bezpečnost.

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Jejich rychlostní a nosnostní index musí mít hodnotu minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí být doporučen předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Drobné nehody během jízdy, jako například najetí na chodník, mohou poškodit pneumatiky a ráfky či změnit geometrii přední nebo zadní nápravy.

V tomto případě nechte zkontrolovat jejich stav u zástupce značky.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržujte tlak v pneumatikách (včetně rezervního kola) a kontrolujte jej minimálně jednou měsíčně a před každou delší cestou (viz etiketa nalepená na dveřích řidiče).

Tlak se musí kontrolovat zastudena - při teplém počasí nebo po rychlé jízdě dochází k jeho zvýšení.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlak zvýšit o 0,2 0,3 bar.

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.

V případě podhuštění (defekt, běžné podhuštění atd.) se na přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka . SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Nesprávné hodnoty tlaku v pneumatikách zapříčiňují nadměrné opotřebení pneumatik a jejich zahřívání během jízdy. Tyto faktory mohou vážně ohrozit bezpečnost jízdy a způsobit:

- zhoršení jízdních vlastností vozidla,

- nebezpečí prasknutí nebo ztráty běhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikách je stanoven podle zatížení vozidla a rychlosti jízdy. Upravte tlak podle podmínek provozu (prohlédněte si štítek nalepený na boční hraně dveří u řidiče).

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnost pneumatik a mít za následek snížení tlaku.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity původně, a řádně je zašroubujte.

Záměna kol

Tento postup se nedoporučuje.

Rezervní kolo

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO, VÝMĚNA KOLA.

Výměna pneumatik

Z bezpečnostních důvodů svěřte tuto práci výhradně odborníkovi.

Montáž jiných než předepsaných pneumatik může mít za následek:

- soulad vozidla s platnými předpisy,

- chování vozu v zatáčkách,

- ovladatelnost řízení,

- Problémy při montáži řetězů.

Zimní provoz

Řetězy

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno montovat sněhové řetězy na kola zadní nápravy.

Montáž pneumatik větší velikosti než původní znemožňuje použití řetězů.

Montáž sněhových řetězů je možná pouze na pneumatiky stejných rozměrů, jaké měly ty, které byly na Vašem vozidle původně namontovány.

Na kola je možné namontovat specifické sněhové řetězy. Obraťte se na značkový servis.

Zvláštnost verzí vybavených koly o velikosti 16”: na tato kola nelze instalovat řetězy.

Pokud budete chtít instalovat řetězy, je nezbytné použít speciální zařízení.

Obraťte se na značkový servis.

Sněhové nebo zimní pneumatiky

Doporučujeme tyto pneumatiky montovat na všechna čtyři kola, aby byla co nejlépe zachována přilnavost Vašeho vozu k vozovce.

Upozornění: Na těchto pneumatikách je někdy vyznačen směr jízdy a index maximální rychlosti vozidla, která může být nižší než maximální rychlost Vašeho vozidla.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik lze používat pouze po omezenou dobu, která je stanovena místními předpisy.

Při jejich použití je nutné dodržovat rychlost stanovenou platnými předpisy.

Tyto pneumatiky musí být namontovány alespoň na obou kolech přední nápravy.

V každém případě doporučujeme konzultovat zástupce značky, který vám poradí s výběrem nejvhodnějšího vybavení pro vaše vozidlo.