IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Údaje uvedené na výrobním štítku A je nutné udávat při každém písemném styku a objednávkách náhradních dílů.

Přítomnost a umístění těchto informací závisí na verzi vozidla

Výrobní štítek A

1 Jméno výrobce.

2 Číslo koncepce EU nebo číslo homologace.

3 Identifikační číslo.

Tato informace je rovněž uvedena na označení B.

4 MMAC (Maximální přípustná hmotnost při naložení).

5 MTR (celková hmotnost jízdní soupravy: zatížené vozidlo s přívěsem).

6 MMTA (celkové maximální přípustné zatížení) přední nápravy.

7 MMTA zadní nápravy.

8 Vyhrazeno pro zápisy ohledně partnerství nebo doplňující zápisy.

9 Výfukové emise dieselového motoru.

U některých typů vozidel není tato informace uvedena na výrobním štítku, ale na štítku o neprůhlednosti kouře motoru ZVLÁŠTNÍ PRVKY U VERZÍ SE VZNĚTOVÝM MOTOREM: Částicový filtr.

10 Označení laku (kód barvy).