Zpět na seznam

ZADNÍ LAVICE: funkce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zadní lavice s pevným sedákem

Sklopení opěradla

- Posuňte přední sedadla dopředu;

- spusťte opěrky hlavy;

- vložte západku pásu zadního sedadla do upnutí 1;

- zatáhněte za páčku 2;

- sklopte opěradlo na sedák;

- nastavte polohu předních sedadel.

Znovunastavení opěradla

- Opěradlo vraťte do původní polohy;

- ujistěte se, zda je opěradlo správně zajištěné.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda kotevní body nepřekrývají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Před každou manipulací se zadní lavicí zkontrolujte správné umístění a funkci zadních bezpečnostních pásů.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Pro zamezení jakémukoli riziku zranění kontrolujte, zda v blízkosti pohybujících se částí nestojí žádná osoba.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.

Pětimístná verze

Zadní spojené sedadlo se sklopným opěradlem i sedákem

Pro sklopení sedadla A nebo lavice B:

- Posuňte přední sedadla dopředu;

- zasuňte přezky bezpečnostních pásů na boční straně zadních sedadel do jejich 1 pouzder;

- spusťte opěrku (opěrky) hlavy ZADNÍ OPĚRKA HLAVY;

- zatáhněte za páčku 2;

- sklopte opěradlo na sedák;

- zvedejte A sedadlo nebo lavici B, dokud nebude ve svisle poloze (pohyb C);

- nastavte přední sedadla a ujistěte se, zda jsou správně zajištěna.

U některých typů vozidel bude nutné uvést lavici do složené polohy B (pohyby CD), aby se zajistilo, že po složení nebude překážet bezdrátové nabíječce 3.

Zvláštní upozornění pro pětimístnou verzi

Pokud na prostřední zadní sedadlo instalujete sedadlo se systémem ISOFIX, bude bránit sklopení zadního bočního sedadla.

Pro přemístění sedadlaA nebo zadní lavice B:

- Spusťte sedák do zajištěné polohy (pohyb E);

- zvedněte opěradlo;

- zkontrolujte správné zajištění sedáků i opěradel;

- nastavte přední sedadla a ujistěte se, zda jsou správně zajištěna.

Čtyřmístná verze

Tato verze se odlišuje tím, že má zadní bezpečnostní pásy a opěrky hlavy pouze na krajních zadních sedadlech.

Dbejte na řádné zajištění opěradla sedadla. V případě potřeby odstraňte překážející předměty. Úkon opakujte, dokud nebude sedadlo řádně upevněno.

Omezení týkající se používání

Pokud na jednom ze sedadel ve druhé řadě sedí cestující, je zakázáno mít ve druhé řadě za jízdy sklopeno jiné sedadlo.

Ve vozidle je nalepen štítek F s tímto upozorněním.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před každou manipulací se zadní lavicí zkontrolujte správné umístění a funkci zadních bezpečnostních pásů.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.