Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpětného chodu poskytuje kamera 1 umístěná na zadních křídlových dveřích pohled na okolí zadní části vozidla, který se promítá na zpětné zrcátko 2, případně (u některých typů vozidel) na multimediální obrazovku 3, a to spolu s jednou nebo dvěma křivkami (pohyblivými a pevnými) 45.

Poznámka: U některých vozidel můžete nastavit určité parametry na multimediálním displeji 3. Prostudujte si návod k vybavení.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Pohyblivá křivka 4 (podle typu vozidla)

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 3. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 5

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Zvláštnost

Dbejte na to, aby couvací kamera nebyla zakryta (nečistoty, bláto, sníh, kondenzace atd.).

Funkční problémy

Pokud při zařazení zpátečky systém detekuje provozní poruchu, multimediální obrazovka dočasně zčerná 3.

Může to být způsobeno závadou, která má vliv na kameru nebo obrazovku (zřetelnost, fixace obrazu, opoždění komunikace atd.).

Pokud obrazovka zůstává černá, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Obraz na displeji je převrácený.

Obrysy představují projekci na na vodorovný povrch. Proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud jsou zadní dveře otevřené nebo špatně zavřené, zobrazí se zpráva „BOOT OPEN“ a, podle typu vozidla, zmizí zobrazení kamery.

Rozdíl mezi předpokládanou vzdáleností a skutečnou vzdáleností

Couvání směrem k prudkému svahu

Pevné vodicí čáry 5 ukazují vzdálenosti blíže než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazované na obrazovce jsou ve skutečnosti dále na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti D, skutečná vzdálenost předmětu bude činit E.

Couvání směrem k prudkému svahu dolů

Pevné vodicí čáry 5 ukazují vzdálenosti dále než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazené na obrazovce jsou tedy ve skutečnosti blíže na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti G, skutečná vzdálenost předmětu bude činit F.

Couvání k vyčnívajícímu předmětu

Poloha H se zdá dále než poloha J na obrazovce. Poloha H je však ve stejné vzdálenosti jako poloha K.

Trajektorie naznačená pevnými a mobilními vodicími čárami nebere v úvahu výšku předmětu. Takže hrozí nebezpečí, že může nastat kolize vozidla s předmětem při couvání do polohy K.

PŘEDNÍ/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

KAMERA COUVÁNÍ