Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla bez multimediální obrazovky

Chcete-li získat přístup k displeji 3 za účelem nastavení času, stiskněte a podržte spínač 1 nebo 2 po dobu několika sekund.

Hodiny začnou blikat. Jakmile budete v režimu nastavení, stiskněte spínač 1 nebo 2 pro nastavení času.

Vyčkejte několik sekund, minuty se rozblikají: opakovanými stisky spínače 1 nebo 2 je nastavte.

Po dokončení nastavení vyčkejte několik sekund, než se změní zobrazení na displeji.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou A

Zobrazení času a venkovní teploty se nachází na multimediálním displeji A.

Prostudujte si návod k multimediální výbavě.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) se, podle typu vozidla, správný čas znovu automaticky nastaví několik minut poté, co bude systém schopen přijímat informace GPS.

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.