BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivace airbag spolujezdce vpředu

Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce:

- zkontrolujte, zda lze na toto sedadlo dětskou sedačku instalovat;

- Je nezbytné deaktivovat airbag pro dětské sedačky zády ke směru jízdy.

Pokud chcete deaktivovat airbag: stojí-li vozidlo s vypnutým motorem, stiskněte a otočte zámkem 1 do polohy OFF.

Když je zapnuté zapalování, musíte zkontrolovat, zda varovná kontrolka 2 ] řádně svítí.

Tato kontrolka zůstane trvale rozsvícena, aby bylo potvrzeno, že můžete instalovat dětskou sedačku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag u předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

Při manipulaci se zapnutým zapalováním se rozsvítí kontrolka å.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.

Tyto instrukce vám připomíná označení na přístrojové desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (například výše uvedený štítek).

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAG EM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivace airbag spolujezdce vpředu

Když odstraníte dětskou sedačku ze sedadla předního spolujezdce, opět airbag aktivujte, abyste zajistili ochranu spolujezdce vpředu v případě nárazu.

Pokud chcete reaktivovat airbag: stojí-li vozidlo s vypnutým motorem, stiskněte a otočte zámek 1 do polohy ON.

Když je zapnuté zapalování, musíte zkontrolovat, zda varovná kontrolka 2 ] nesvítí.

airbag předního spolujezdce je aktivovaný.

Provozní závady

V případě poruchy systému aktivace/deaktivace airbag spolujezdce vpředu je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce zakázána.

Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag u předního spolujezdce můžete provádět, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

Při manipulaci se zapnutým zapalováním se rozsvítí kontrolka å.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.