Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Po nastartování vozidla systém automaticky zamkne dveře, jakmile dosáhnete rychlosti cca 7 km/h.

Odemknutí se provádí:

- stisknutím spínače 1 pro odemknutí dveří na straně;

- při stojícím vozidle otevřením jedněch předních dveří z vnitřku vozidla.

Poznámka: jsou-li některé dveře otevřené nebo zavřené, automaticky se znovu uzamknou, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 7 km/h.

Aktivace/deaktivace funkce

K jeho aktivaci: ve stojícím vozidle s běžícím motorem stiskněte spínač 1, dokud nezazní zvukový signál.

K jeho deaktivaci: ve stojícím vozidle s běžícím motorem stiskněte spínač 1, dokud nezazní zvukový signál.

Funkční problémy

Při selhání funkce (automatické zamknutí se neprovede, kontrolka integrovaná v přepínači 1 se při zamknutí dveří a dveří zavazadlového prostoru nerozsvítí apod.) zkontrolujte, zda nebylo omylem deaktivováno automatické zamykání a zda jsou všechny dveře a také dveře zavazadlového prostoru správně zavřeny. Pokud jsou správně zavřeny, obraťte se na zástupce značky.

Odpovědnost řidiče

Pokud se rozhodnete zamknout za jízdy dveře, upozorňujeme Vás, že to může v případě nehody ztížit přístup záchranářů do vozidla.