Zpět na seznam

ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Houkačka

Pro signál houkačkou stiskněte střed volantu A.

Světelná signalizace

Dálkovými světly bliknete přitažením páčky 1 směrem k sobě a jejím následným uvolněním.

Směrová světla

Posuňte páčku 1 stejným směrem, kterým chcete otáčet volantem.

Impulsní režim

Krátce posuňte páčku 1 nahoru nebo dolů, aniž byste přesáhli bod odporu, a poté ji uvolněte: páčka se vrátí do původní polohy a příslušná směrová kontrolka třikrát blikne.

é Výstražná světla

Stiskněte spínač 2.

Toto zařízení současně aktivuje všechna čtyři směrová světla a boční blikače. Smí se používat pouze v případě nebezpečí, abyste upozornili ostatní motoristy, že musíte zastavit na nezvyklém nebo dokonce zakázaném místě nebo za mimořádných podmínek pro řízení či provoz.