Zpět na seznam

VOLANT, POSILOVAČ ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seřízení výšky a hloubky volantu

Sklopte páčku 1 a umístěte volant do požadované polohy.

Potom zvedněte páku na doraz za bod odporu, a tím volant zablokujte.

Přesvědčte se, že je volant správně zajištěn.

Z bezpečnostních důvodů toto seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Vyhřívání volantu

(Podle typu vozidla)

Tato funkce vyhřívá volant 4.

Funkční princip

Když je dosaženo požadované teploty, funkce po cca 30 minut reguluje teplotu vyhřívaných oblastí a poté se automaticky vypne.

Aktivace/deaktivace funkce

Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko 5 na multimediální obrazovce 2.

Deaktivace funkce

- Automaticky:

Funkce se automaticky vypne po uplynutí regulační fáze trvající přibližně 30 minut.

- Manuálně:

Pro deaktivaci funkce během regulační fáze stiskněte tlačítko 5 na multimediální obrazovce 2.

Poznámka: k funkci lze také přistupovat pomocí tlačítka „Oblíbené“ 3 na volantu 4.

Posilovač řízení

Nikdy nejezděte s málo nabitým akumulátorem.

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem je vybaven elektronickým řídicím systémem, který reguluje účinek posilovače řízení v závislosti na rychlosti vozu.

Účinek posilovače je tedy nejvyšší při parkování (pro pohodlnější ovládání volantu) a úsilí nutné pro otáčení volantem postupně roste se vzestupem rychlosti (pro větší bezpečnost při vysoké rychlosti).

Poznámka: Účinek posilovače řízení závisí na vybraném režimu z nabídky „MULTI-SENSE“ MULTI-SENSE.

Při stojícím vozidle nedržte řízení vytočeno v dorazové poloze.

Při zastaveném motoru nebo v případě poruchy systému je stále možné otáčet volantem. Potřebná síla bude větší.

Při jízdě ze svahu ani kdykoliv během jízdy nevypínejte motor (posilovač by nefungoval).

volant, ovládací páčky a řadicí páka e-shifter