Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY, VÝSTUPY VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Větrací otvory na místě řidiče 1

Nasměrování

Proud vzduchu můžete nasměrovat otočením 1 větracích otvorů pomocí kurzorů 9.

Zavření: posuňte kurzor 10 směrem od volantu až za bod odporu.

Otevření: posuňte kurzor 10 směrem k volantu.

Větrací otvory pro cestující 3

Nasměrování

Proud vzduchu můžete nasměrovat otočením větracích otvorů pomocí kurzorů 11.

Uzavření: přesuňte kurzor 11 směrem k vnějšímu průčelí za bod odporu.

Otevření: posuňte kurzor 11 směrem od průčelí.

Neupevňujte žádné předměty na větrací otvory (např. držák telefonu).

Nebezpečí poškození.

Průtok vzduchu

Kontrolu proudění z větracích otvorů 13 provedete stisknutím nebo zdvihnutím ovladače 12 pro požadovaný otvor.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.

Zadní místa

(podle typu vozidla)

Nasměrování

Proud vzduchu můžete nasměrovat otočením větracích otvorů 7 pomocí kurzorů.

Průtok vzduchu

Kontrolu proudění z větracích otvorů 7 provedete otočením knoflíku 13 pro požadovaný otvor:

- doprava: maximální proud vzduchu;

- doleva: zavření.

Neupevňujte žádné předměty na větrací otvory (např. držák telefonu).

Nebezpečí poškození.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.