Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA: funkce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Multifunkční displej v závislosti na typu vozidla umožňuje přístup k několika funkcím sedadel.

U vozidel, která jím jsou vybavena, poskytuje spínač 1 přímý přístup do nabídky „Sedadla“ z multimediálního displeje.

Sedadla provádějící masáž

(podle typu vozidla)

Můžete aktivovat funkci „Masáž“ na sedadle řidiče nebo na sedadle předního spolujezdce.

Při zapnutém zapalování z multimediální obrazovky vyberte možnost „Vozidlo“ 7, svět „Sedadla“ a poté „Masáž“.

V „Řidič“ nabídce přejděte k následujícímu:

- typ masáže („Bederní“, „Relax“ nebo „Dynamický“);

- nastavení intenzity;

- aktivaci/deaktivaci sedadla provádějícího masáž.

Stiskněte a podržte spínač sedadla 1, na kterém chcete aktivovat funkci „Masáž“, podle definovaných parametrů.

Nastavení

Informace o přístupu k nastavení naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující prvky:

- usnadnění přístupu řidiče/spolujezdce;

- vizuální návrat k probíhajícímu pohybu.

Poznámka: pokud je uživatelský profil „Host“, funkce automatického nastavení nebudou k dispozici.

Usnadnění přístupu řidiče/spolujezdce

Je-li tato funkce aktivována, sedadlo se automaticky posune zpět, když řidič nebo spolujezdec opouští vozidlo, a vrátí se do své pozice při příštím nastartování vozidla.

Poznámka:

- deaktivujte tuto funkci, když chcete nainstalovat dětskou sedačku na přední sedadlo spolujezdce;

- tato funkce je deaktivována, pokud stisknete jedno z nastavovacích tlačítek při pohybu sedadla.

Poloha

Polohu sedadla řidiče při řízení a/nebo sedadla spolujezdce lze uložit.

Poloha řidiče zahrnuje nastavení sedáku, opěradla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje (v závislosti na vybavení vozidla).

Uložení polohy řízení a její vyvolání je možné pomocí tlačítek:

- změnou uživatelského profilu;

- stisknutím tlačítka „Vyvolání polohy“ pro sedadlo řidiče;

- stisknutím tlačítka 6 pro sedadlo spolujezdce.

Uložení polohy řízení

- nastavte sedadlo řidiče pomocí spínačů 345 (viz předchozí strana);

- seřiďte vnější zpětná zrcátka.

Informace o přístupu k uloženému seřízení místa řidiče naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Uloží se poloha vnějších zpětných zrcátek při jízdě vpřed i zpět a poloha sedadla řidiče.

Vyvolání uložené polohy řízení

Další informace o uložení polohy pro řízení naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Poznámka: Vyvolání seřízení místa řidiče z paměti je přerušeno, pokud je během něho stisknuto jedno z tlačítek pro seřízení sedadla.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

elektrická a vyhřívaná sedadla