Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posunutí sedadla dopředu nebo dozadu

Zvedněte páčku 1 pro odjištění. V požadované poloze páčku uvolněte a přesvědčte se o správném zajištění.

Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla

(podle typu vozidla)

Pohybujte páčkou 2 nahoru nebo dolů tolikrát, kolikrát bude třeba.

Nastavení sklonu opěradla

Zdvihněte rukojeť 3 a skloňte opěradlo do požadované polohy. V požadované poloze páčku uvolněte a přesvědčte se o správném zajištění.

Vyhřívání sedadel

(podle typu vozidla)

Při zapnutém zapalování můžete aktivovat vyhřívaná sedadla prostřednictvím multimediální obrazovky:

- prvním stisknutím piktogramu ð pro požadované sedadlo se topení zapne na maximální výkon. Rozsvítí se tři integrované kontrolky spínače;

- druhým stisknutím se topení sníží na střední výkon. Rozsvítí se dvě integrované kontrolky;

- třetím stisknutím se topení sníží na minimální výkon. Svítit bude jedna integrovaná kontrolka.

- čtvrtým stisknutím se topení vypne.

Pro úsporu energie bude vyhřívání neobsazeného sedadla spolujezdce automaticky deaktivováno.

Funkční problémy

Pokud je zjištěna provozní porucha, začnou blikat varovné kontrolky piktogramu příslušného sedadla.

Obraťte se na.autorizovaný servis.

Po seřízení se ujistěte, že jsou opěradla správně zajištěna.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze před řidičem se nesmí nacházet žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a bránit tak jejich sešlápnutí.