Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují při zapnutém zapalování, nebo při vypnutém zapalování až do otevření dveří řidiče (s omezením cca 3 minut).

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče s dítětem, nesamostatným dospělým nebo mazlíčkem, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Impulzní elektrické ovládání oken

Krátce stiskněte nebo potáhněte ovládací spínač okna až na doraz. Okno se zcela zavře nebo otevře. Další akce spínače pohyb skla zastaví.

Upozornění: zadní okna nelze zcela otevřít.

Z místa řidiče použijte spínač:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

35 pro spolujezdce vzadu,

4 zamknout zadní okna.

Poznámka: Po zamknutí zadních oken se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zadní ovládání oken neaktivní“.

Z místa předního spolujezdce posuňte spínač 6.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Impulzní elektrické ovládání oken (pokračování)

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Nelze ovládat impulzní elektrické ovládání oken

Impulzní elektrické ovládání oken je vybaveno tepelnou ochranou: pokud stisknete spínač okna více než šestnáctkrát za sebou, přejde do ochranného režimu (zamknutí okna).

Můžete dělat tyto věci:

- používat elektrický spínač okna krátce a v intervalech přibližně 30 sekund;

- při běžícím motoru se okno odemkne přibližně po 20 minutách nečinnosti elektrického spínače okna.

Dálkové otevírání a zavírání oken

Při odemykání dveří zvenčí, pokud stiskněte a podržte tlačítko odemykání na kartě, všechna okna vybavená impulzním elektrickým ovládáním oken se automaticky otevřou.

Při zamykání dveří zvenčí, pokud stiskněte a podržte tlačítko zamykání na kartě, všechna okna vybavená impulzním elektrickým ovládáním oken se automaticky zavřou.

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích). Následně podržte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu delší než jednu sekundu, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na značkový servis.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může zakázat funkci ovládání oken u všech spolujezdců vpředu i vzadu, včetně svého okna, a to stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.