Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavení času

Zobrazení času a venkovní teploty se nachází na multimediálním displeji 1.

Pro nastavení času vyberte z multimediální obrazovky 1 režim „Vozidlo“, stiskněte nabídku „Nastavení“ a potom „Datum a čas“.

Získáte přístup k různým nastavením:

- „Formát datumu“;

- „Formát času“;

- „Vyberte časové pásmo“;

- „Nastavení časového pásma“;

-...

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) je potřeba nastavit čas.

Doporučujeme neprovádět seřízení času během jízdy.

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.