Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Ukazatel teploty topení u řidiče.

2 Ukazatel rychlosti ventilace.

3 SYNC Řízení aktivace/deaktivace režimu „Synchronizace“ (konfigurace A).

4 Ovladač aktivace vyhřívaného sedadla řidiče.

5 Ovladač aktivace klimatizace.

6 Ovladač aktivace vyhřívaného sedadla spolujezdce.

7 Ovladač aktivace vyhřívání volantu.

8 Ukazatel rozvodu vzduchu v interiéru vozidla.

9 Ukazatel teploty topení u spolujezdce.

10 Nastavení teploty vzduchu spolujezdce.

11 Nastavení rozvodu vzduchu v kabině vozidla.

12 Ovladač aktivace pro funkci „A/C MAX“.

13 Recirkulace vzduchu.

14 Ovladač aktivace klimatizace v režimu AUTO.

15 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

16 Funkce „Dobrý výhled“.

17 Úprava rychlosti ventilace a vypnutí systému.

18 Nastavení teploty vzduchu u řidiče a SYNC řízení aktivace funkce „Synchronizace“ (konfigurace B).

19 Ovládání aktivace vyhřívaného čelního skla (konfigurace B).

Aktivace systému

Po nastartování vozidla se systém vrátí k naposledy použitému programu.

Stiskněte tlačítko 14 pro aktivaci systému nebo na ovladači 17 nastavte požadovanou rychlost ventilace.

Vypnutí systému

Podržte tlačítko 17 stisknuté, dokud se neobjeví „OFF“.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu řídí aktivaci klimatizace systém. Systém je stále možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka 5.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby.

Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recyklaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

Tento režim se skládá ze tří volitelných programů:

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 14.

SOFT: dosáhne požadované úrovně pohodlí jemněji a tiše. Stiskněte tlačítko 14, potom stisknutím tlačítka dolů aktivujete režim SOFT.

FAST: zvýší proudění vzduchu kabinou. Tento režim se doporučuje zejména pro optimální pohodlí na zadních sedadlech. Stiskněte tlačítko 14, potom stisknutím tlačítka nahoru aktivujete režim FAST.

Když se klimatizace spustí v automatickém režimu, systém se vrátí k naposledy použitému programu.

Jakékoliv použití jiného tlačítka než AUTO deaktivuje automatický režim.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Jedním nebo vícenásobným stisknutím 11 nastavíte některou z variant rozvodu vzduchu. Vybraný rozvod vzduchu 8 se zobrazuje na multimediální obrazovce. Pozice jsou v následujícím pořadí:

Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla, do větracích otvorů přístrojové desky a do prostoru pro nohy.

ô Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

ö Proudění vzduchu se nasměruje do větracích otvorů přístrojové desky a do prostoru pro nohy.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Regulace teploty vzduchu

Existují dva typy nastavování:

- nezávislé nastavení prostoru pro cestující;

- úprava v režimu SYNC pro synchronizaci strany spolujezdce a řidiče.

Nezávislé nastavení prostoru pro cestující

Stisknutím ovladačů 1018 upravíte nastavení na každé straně zvlášť.

Nastavení funkce SYNC

Stiskněte ovladač SYNC 3 na vaší multimediální obrazovce nebo, v závislosti na vozidle, na 10 nebo 18, potom stiskněte SYNC pro synchronizaci teploty u spolujezdce se stranou řidiče.

Chcete-li tuto funkci ukončit, znovu stiskněte SYNC nebo upravte teplotu na straně spolujezdce.

Nastavení rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit stisknutím ovladače 17 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 16 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajistí rychlé odmlžení čelního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (podle typu vozidla). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 14 nebo 16.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 15 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování nebo odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 15. Odmlžování se automaticky vypne.

Funkce „A/C MAX

Funkce „A/C MAX“ umožňuje uživateli pocítit maximální výkon jeho klimatizačního systému bez jakýchkoli omezení nebo kompromisů co se týče akustiky a pocitu foukání příliš studeného vzduchu na ruce a obličej.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Funkce „A/C MAX“ (pokračování)

Tato funkce zahrnuje automatické úpravy:

- Teplota naprogramovaná na nejchladnější,

- rozvod vzduchu k cestujícím,

- průtok vzduchu při maximálním výkonu,

- zapnutí klimatizace,

- recirkulace vzduchu.

Tuto funkci aktivujete stiskem tlačítka 12. Deaktivujte režim ECO pro maximální využití.

Zapnutí recirkulace vzduchu (izolace vnitřního prostoru vozidla)

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně. V tomto případě slouží jako potvrzení o činnosti systému kontrolka na tlačítku 13.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 13 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 13.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.

Funkce „Oblíbené“

V závislosti na vozidle můžete stisknutím ovladače na volantu 20 aktivovat následující funkce (podle dříve zadaného nastavení):

- vyhřívání volantu;

- vyhřívání sedadel.

Další informace o programování této funkce naleznete v pokynech k multimediálnímu systému.

Režim ECO

Z nabídky MULTI-SENSE, která je přístupná z multimediální obrazovky 21, nebo stisknutím spínače 22 můžete aktivovat režim ECO, který ovlivňuje úroveň vytápění a snižuje spotřebu paliva vozidla.

Kontrolka ECO umístěná pod zobrazením teploty na multimediální obrazovce 21 vás informuje o tom, že je aktivován režim ECO.

systém klimatizace

kvalita vzduchu v interiéru vozidla