Zpět na seznam

ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce vám pomůže při parkování tím, že převezme kontrolu nad volantem, brzdami, motorem a automatickou převodovkou.

Během manévru musíte vyvíjet tlak na pedál akcelerace (aby funkce zůstala aktivní) a nedržet volant.

Kontrolu nad vozidlem můžete kdykoli znovu převzít následujícími způsoby:

- otočení volantu;

- uvolnění pedálu akcelerace;

- sešlápnutí brzdového pedálu.

Zvláštnosti

Zajistěte, aby ultrazvukové senzory označené šipkami 1 nebyly zakryté (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou či připevněnou registrační značkou apod.), nebyly vystaveny nárazům, úpravám (týká se i lakování apod.) a aby je nezakrývalo případné příslušenství montované na příď nebo záď vozidla.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Zapnutí

Pokud vozidlo stojí nebo jede rychlostí nižší než cca 30 km/h stiskněte spínač 2. Kontrolka ve spínači 2 se rozsvítí a na multimediální obrazovce se zobrazí zobrazení A.

Výběr manévrů

Systém může provést tři typy manévrování:

B : zaparkování vozidla na určitém místě rovnoběžně s chodníkem;

C : zaparkování vozidla na určitém místě kolmo k chodníku;

D : zaparkování vozidla na určitém místě šikmo k chodníku.

Na multimediální obrazovce vyberte, které manévr chcete provést.

Funkce

Parkování

Dokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h, systém vyhledává volná místa pro parkování na obou stranách vozidla.

Jakmile je nalezeno volné parkovací místo, zobrazí se na multimediální obrazovce E pomocí označení písmenem P. Jeďte pomalu s ukazatelem směru aktivovaným na straně, kde se nachází volné místo, dokud se neobjeví hlášení STOP doprovázené zvukovým signálem.

Na multimediální obrazovce místa změní barvu na modrou F a označí se písmenem P.

- Zastavte vozidlo;

- zařaďte zpětný chod.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- Pusťte volant;

- sešlápněte jemně pedál akcelerace;

- postupujte podle systémových pokynů na multimediální obrazovce.

V průběhu manévru udržujte tlak na pedálu akcelerace, i když se mění rychlostní stupně.

Vozidlo se začne pohybovat. Systém ovládá volant, motor, brzdy a řazení.

V závislosti na tlaku vyvíjeném na pedál akcelerace se rychlost mění od 0 do maximálně 7 km/h.

Na multimediální obrazovce se zobrazí zpráva „Manévr ukončen“ značící konec manévru. Automatická parkovací brzda se zatáhne a automatická převodovka se nastaví do polohy P.

Můžete uvolnit pedál akcelerace.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

Zvláštnosti

- Systém nenajíždí na vysoké obrubníky.

- Během provozu je deaktivována funkce Stop and Start.

- Systém vás nenechá opustit parkovací místo.

- Manévr není možný, pokud je svah příliš prudký.

- Manévr není možný bez přítomnosti jiného vozidla vedle vybraného parkovacího místa.

Přerušení manévru

Manévr se přeruší v následujících případech:

- otočíte volant;

- provedete pohyb řadicí pákou;

- sešlápnete pedál akcelerace až za bod odporu;

- otevřou se dveře spolujezdců nebo zavazadlového prostoru;

- vozidlo stálo nehybně více než přibližně jednu minutu.

Na přístrojové desce zhasne kontrolka , což je doprovázeno akustickým signálem. Vozidlo je nyní znehybněno.

Zpráva vás upozorní, že manévr byl pozastaven, a sdělí vám, co musíte udělat, abyste v manévru pokračovali.

Chcete-li pokračovat v manévru, stiskněte dlouze spínač aktivace systému.

Zrušení manévru

Manévr se zruší v následujících případech:

- stisknete spínač 2;

- otevření dveří řidiče;

- uvolnění bezpečnostního pásu na straně řidiče;

- zatažení elektronické parkovací brzdy;

- vozidlo se posunulo příliš daleko od plánované dráhy;

- provedli jste více než 10 pohybů vpřed/vzad v rámci jednoho manévru;

- kola vozidla proklouzla;

- byl spuštěn elektronický regulátor točivého momentu motoru

Na přístrojové desce zhasne kontrolka , což je doprovázeno akustickým signálem.

Vozidlo se zastaví.

Poznámka: v případě poruchy funkce vozidlo není znehybněno. Znovu se ujměte kontroly nad vozidlem. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Převezměte řízení“ doprovázená akustickým signálem.

Funkce nedostupná

Když stiskněte spínač 1 pro aktivaci systému a nejsou splněny provozní podmínky, zobrazí se na multimediální obrazovce zpráva Pokročilý parkovací asistent je nedostupný.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Dbejte na to, aby manévry odpovídaly pravidlům silničního provozu platným pro příslušné jízdní pruhy.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan, tažné příslušenství apod.).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu může být ovlivněno fungování snímačů. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí snímačů (opravy, výměny, úpravy ozdobných lišt atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Některé podmínky mohou narušit nebo omezit funkci systému, například nepříznivé počasí (sníh, kroupy, námraza apod.).

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Nebezpečí falešných poplachů.

Omezení funkčnosti systému

- Systém nemůže rozpoznat předměty nacházející se v mrtvých bodech snímačů.

- Vždy pohledem kontrolujte, zda je parkovací místo navrhované systémem před provedením manévru a v jeho průběhu skutečně stále k dispozici a bez překážek.

- Systém nepoužívejte v případě, že je za vozidlem připojen přívěs, nebo pokud je na vozidle nebo na okolních vozidlech namontované tažné zařízení.

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ADVANCED PARK ASSIST