Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užitná poloha

Vytáhněte co nejvíce opěrku hlavy až do zacvaknutí.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte tlačítko 1 a opěrku sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Vložte tyčky do otvorů, zasuňte opěrku až do zablokování v horní poloze pro používání.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Polohy sklápění 2 opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 1 a zcela spusťte opěrku hlavy dolů.

Poloha opěrky hlavy při úplném spuštění je úložná: nesmí být použita, pokud na místě sedí spolujezdec.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.