Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě údajů z radaru 2 a kamery 1 upozorní tato funkce řidiče na časový odstup, který ho dělí od vozidla před ním. Řidič tak může udržovat bezpečnou brzdnou vzdálenost mezi oběma vozidly.

Funkce je aktivní při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 200 km/h.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Umístění radaru 2

Zajistěte, že oblast radaru nebude zakrytá (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpí náraz, nebude upravována (ani přelakována) či zakryta montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížku, na logo apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace funkce

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 3

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 4, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 5nebo 6 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 7 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 5nebo 6 pro otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 7 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 5nebo 6 pro otevření nabídky „Udržování vzdálenosti“. Stiskněte spínač 7 OK.

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 7 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Po aktivaci funkce se na přístrojové desce zobrazí kontrolka 8 a informuje řidiče o vzdálenosti mezi jeho vozidlem a vozidlem vpředu.

- A (šedá): funkce není aktivní;

- A (zelená): není rozpoznáno žádné vozidlo;

- B (zelená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně dvěma sekundám (vzdálenost mezi oběma vozidly je adekvátní vaší rychlosti);

- C (oranžová): časový interval cca mezi jednou a dvěma sekundami (vzdálenost mezi oběma vozidly je nedostatečná);

- D (červená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně jedné sekundě (vzdálenost mezi oběma vozidly je velmi nedostatečná).

Pokud je interval mezi oběma vozidly kratší než 0,5 sekundy, kontrolka 8 a obrazovka D na přístrojové desce se rozblikají červenou barvou spolu s hodnotou „-.-s“.

Za určitých podmínek se časový interval nemůže zobrazit:

- v zatáčce;

- při přejezdu z jednoho do druhého jízdního pruhu;

- pokud je vozidlo před vámi dostatečně daleko nebo mimo dosah radaru nebo kamery.

Naměřená hodnota se zobrazuje pouze pro informaci: systém do chodu vozidla nijak nezasahuje.

Funkce není koncipována pro užívání v podmínkách města ani při dynamické jízdě (zatáčky, akcelerace, prudké brzdění atd.), ale pouze pokud při stabilních jízdních podmínkách.

Funkce neovlivňuje brzdový systém.

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Jakékoli zásahy prováděné v okolí radaru nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla a/nebo nárazníku atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy prováděné v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla a/nebo nárazníku atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

V případě narušení systému oblasti snímané radarem

- překážka na čelním skle nebo v oblasti radarového snímače (špína, led, sníh, kondenzace atd.);

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- nedostatečný kontrast mezi vpředu jedoucím vozidlem a jeho okolím (např. bílé vozidlo během sněžení atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké nebo křivolaké silnice plné zatáček (ostré zatáčky atp.)

Nebezpečí falešných poplachů.

VYUŽÍVÁNÍ UPOZORŇOVÁNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST