SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přepínač A se používá k seřízení výšky světelných kuželů v závislosti na stavu naložení vozidla.

S rozsvícenými tlumenými světly stiskněte nebo zvedněte přepínač A tolikrát, kolikrát je potřeba k výběru požadované polohy na přístrojové desce. Zvolená poloha se zobrazí na přístrojové desce po dobu přibližně 30 sekund.

Poznámka: Zvolená poloha se může, podle typu vozidla, zobrazit při každém spuštění motoru po dobu přibližně 30 sekund na přístrojové desce.

Příklady polohy seřízení ovladače A podle naložení vozidla

Řidič s nebo bez předního spolujezdce

0

Všechna sedadla obsazena

2

Řidič se spolujezdci a zavazadly (nebo nákladem) dosahující maximálního přípustného zatížení

3

Řidič bez spolujezdců a nákladu (nebo zavazadla) dosahující maximálního přípustného zatížení

4

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady. Ve všech případech seřiďte ovladače světlometů A podle zátěže vozidla tak, aby byla vozovka dobře viditelná a nedocházelo k oslnění řidičů protijedoucích vozidel.