Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují při zapnutém zapalování, nebo při vypnutém zapalování až do otevření dveří řidiče (s omezením cca 3 minut).

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče s dítětem, nesamostatným dospělým nebo mazlíčkem, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Impulzní elektrické ovládání oken

Krátce stiskněte nebo potáhněte ovládací spínač okna až na doraz. Okno se zcela zavře nebo otevře. Další akce spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče použijte spínač:

1 pro stranu řidiče;

2 pro stranu spolujezdce vpředu;

35 pro cestující vzadu.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může zakázat funkci ovládání oken stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Nelze ovládat impulzní elektrické ovládání oken

Impulzní elektrické ovládání oken je vybaveno tepelnou ochranou: pokud stisknete spínač okna více než šestnáctkrát za sebou, přejde do ochranného režimu (zamknutí okna).

Můžete dělat tyto věci:

- používat elektrický spínač okna krátce a v intervalech přibližně 30 sekund;

- při běžícím motoru se okno odemkne přibližně po 20 minutách nečinnosti elektrického spínače okna.

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Dálkové zavírání oken

Při zamknutí dveří zvenčí, pokud dvakrát stisknete tlačítko pro zamknutí na dveřích řidiče v hands-free režimu, na kartě, nebo, u některých vozidel, na klíči, všechna okna s impulzním elektrickým ovládáním oken se automaticky zavřou.

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Funkční problémy

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích). Následně podržte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu delší než jednu sekundu, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

Mechanické ovládání oken

Otáčejte kličkou 7.