Zpět na seznam

FUNKCE „AUTOHOLD“

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo je zastaveno (např. na červenou, na křižovatce, v zácpě atd.), funkce zajišťuje brzdné síly, i když řidič uvolní brzdový pedál.

Brzdné síly se uvolní, jakmile řidič dostatečně zrychlí se zařazeným rychlostním stupněm.

Aktivace

Aktivujte spínač 2.

Rozsvícení 1 kontrolky na spínači 2 potvrzuje, že je funkce aktivována.

Deaktivace

Sešlápněte brzdový pedál a 2 spínač současně.

Zhasnutí 1 kontrolky na spínači 2 potvrzuje, že je funkce deaktivována.

Pokud je udržována brzdná síla, automaticky se zatáhne parkovací brzda v případě, že:

- řidič opustí vozidlo;

nebo

- vozidlo stojí déle než cca tři minuty.

Podmínky pro zachování brzdné síly

Musí být splněny následující podmínky:

- je zapnutý bezpečnostní pás řidiče;

a

- elektronická parkovací brzda je uvolněna;

a

- vozidlo nestojí na velmi prudkém svahu.

Udržování brzdné síly je potvrzeno kontrolkou na přístrojové desce.

Podmínky pro přerušení brzdné síly

Musí být splněny následující podmínky:

- řidič dostatečně zrychlí se zařazeným rychlostním stupněm;

nebo

- řidič funkci zakáže.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Po každém spuštění motoru bude funkce pokračovat v režimu, který byl aktivní při posledním zastavení.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy.

Svítící kontrolka na spínači 2 a kontrolka } na přístrojové desce signalizuje, že je aktivována parkovací brzda. Po uzamknutí dveří kontrolka zhasne. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ BRZDY A SEZNÁMENÍ S FUNKCÍ AUTOHOLD