Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle vozidla je k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik (přečtěte si následující stránky).

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Rezervní kolo

Pro získání přístupu k němu:

- otevřete zavazadlový prostor;

- podle typu vozidla zvedněte mobilní podlahu a koberec v zavazadlovém prostoru 1;

- v závislosti na vozidle sejměte kryt 2 ze sady nářadí 4 jeho posunutím (pohyb C nebo D);

- odšroubujte proti směru hodinových ručiček středové upevnění 3 (v závislosti na typu vozidla je místěno pod zvedákem);

- vyjměte sadu nářadí 4;

- vyjměte rezervní kolo (v závislosti na typu vozidla A nebo B).

U vozidel s rezervním kolem B může být defektní kolo uloženo místo rezervního kola B. Sada nářadí 4 musí být připevněná pomocí středového upevnění 3 a pneumatik a s defektem musí být umístěna v zavazadlovém prostoru.

POUŽÍVÁNÍ SOUPRAVY PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK A MONTÁŽ NÁHRADNÍHO KOLA