Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla vybavená zvedákem a klíčem kol

V případě potřeby demontujte ozdobný kryt.

Povolte šrouby kola pomocí klíče na kola 1. Umístěte jej tak, abyste mohli tlačit shora.

Zvedák 2 postavte na vodorovný podklad. Hlava zvedáku musí být umístěna bezpodmínečně ve výšce plechové výztuhy, která je nejblíže příslušnému kolu a označená šipkou 3.

Začněte otáčet zvedákem rukou a umístěte nosnou destičku zvedáku 4 do mírně vytlačené drážky pod vozidlem umístěné mezi dvěma drážkami 5 a ve směru šipky 3.

Pokračujte ve šroubování do správného umístění paty zvedáku (musí být umístěna pod vozidlo a srovnána kolmo s hlavou zvedáku).

Několikrát otočte klikou, abyste zvedli kolo nad zem.

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo do dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, vodorovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte rychlost (první rychlostní stupeň nebo zpětný chod nebo polohu P u automatických převodovek).

Nechte z vozidla vystoupit všechny osoby a dohlédněte, aby se nacházely v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Demontujte šrouby a odstraňte kolo.

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola a natočte je tak, aby se upevňovací otvory kola a náboje kryly.

Utáhněte šrouby a ujistěte se, že je kolo správně umístěno na náboji.

Spusťte zvedák.

Jakmile je kolo na zemi, šrouby silně dotáhněte a nechte si co nejdříve zkontrolovat jejich utažení a tlak v rezervní pneumatice.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

V případě defektu vadné kolo co nejrychleji vyměňte.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití dbejte na to, abyste nářadí správně uložili zpět do držáku a ten potom správně uložte na místo: riziko zranění.

Pokud jsou s rezervním kolem dodávány šrouby, používejte tyto šrouby jen na rezervní kolo.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.