Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

(podle typu vozidla)

1 Nastavení rychlosti ventilace.

2 Funkce „Dobrý výhled“.

3 Nastavení teploty vzduchu.

4 Zapnutí automatického režimu.

5 Ovládání klimatizace.

6 Rozvod vzduchu v kabině.

7 Recirkulace vzduchu.

8 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 4.

Nastavení rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit otočením ovladače 1 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 3 podle požadované teploty.

Čím je ovladač umístěn více doprava, tím je teplota vyšší.

Jakékoliv použití jiného tlačítka než AUTO spustí deaktivaci automatického režimu.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 2 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 8, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 2 nebo 4.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Otočte ovladačem 6. Kontrolka integrovaná ve zvoleném tlačítku se rozsvítí.

W Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 8 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování nebo odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 8. Odmlžování se automaticky vypne.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Klimatizaci je možné vypnout stisknutím tlačítka 5. Současně zhasne zabudovaná kontrolka.

Zapnutí recirkulace vzduchu (izolace vnitřního prostoru vozidla)

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně. V tomto případě slouží jako potvrzení o činnosti systému kontrolka na tlačítku 7.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 7 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Recirkulace vzduchu je z tohoto důvodu po určité době automaticky deaktivována.

Vypnutí systému

Otočte ovladač 1 do polohy „OFF“ a systém vypněte. Pro spuštění znovu otočte ovladačem 1 pro nastavení rychlosti ventilace, nebo stiskněte tlačítko 4.

Použití funkce odmlžování a odmrazování deaktivuje recirkulaci vzduchu.

Chod klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není potřeba, vypněte ji).