Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpátečky zobrazí kamera 1 umístěná na dveřích zavazadlového prostoru na multimediálním displeji 2 pohled na okolí zadní části vozidla spolu s jednou nebo dvěma vodícími křivkami 34 (pohyblivou a pevnou).

Tento systém ke svému fungování používá několik vodicích čar (mobilní pro dráhu a pevné pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Pevná křivka 3

Pevná prostorová křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C(zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Pohyblivá křivka 4

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 2. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Zvláštnost

Kamera nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

nastavení

Při stojícím vozidle se spuštěným motorem lze na multimediální obrazovce 2 přidat nebo odebrat vodicí linie a upravit nastavení obrazu kamery (jas, kontrast atd.). Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Obraz na displeji je převrácený jako ve zpětném zrcátku.

Obrysy představují projekci na na vodorovný povrch. Proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „Otevřený zavazad. prostor“ a zmizí obraz z kamery.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

POUŽÍVÁNÍ KAMERY COUVÁNÍ