Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpátečky zobrazí kamera 1 umístěná na dveřích zavazadlového prostoru na multimediálním displeji 2 pohled na okolí zadní části vozidla spolu s jednou nebo dvěma vodícími křivkami 34 (pohyblivou a pevnou).

Tento systém ke svému fungování používá několik vodicích čar (mobilní pro dráhu a pevné pro vzdálenost).

Pokud se dostanete do červené zóny, sledujte pro přesné vyměření zobrazení nárazníku.

Pevná křivka 3

Pevná prostorová křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Pohyblivá křivka 4

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 2.

Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Zvláštnost

Kamera nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Aktivace, deaktivace couvací kamery

Informace o aktivaci nebo deaktivaci funkce na multimediální obrazovce 2 naleznete v návodu k multimediální výbavě.

Aktivujte nebo deaktivujte couvací kameru a výběr potvrďte.

Můžete rovněž nastavit parametry obrazu z kamery (jas, kontrast atd.).

Funkční problémy

Pokud při zařazení zpátečky systém detekuje provozní poruchu, multimediální obrazovka dočasně zčerná 2.

Může to být způsobeno závadou, která má vliv na kameru nebo obrazovku (zřetelnost, fixace obrazu, opoždění komunikace atd.).

Pokud obrazovka zůstává černá, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou.

V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Obraz na displeji je převrácený jako ve zpětném zrcátku.

Obrysy představují projekci na na vodorovný povrch. Proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „Otevřený zavazad. prostor“ a zmizí obraz z kamery.

Rozdíl mezi předpokládanou vzdáleností a skutečnou vzdáleností

Couvání směrem k prudkému svahu

Pevné vodicí čáry 3 ukazují vzdálenosti blíže než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazované na obrazovce jsou ve skutečnosti dále na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti D, skutečná vzdálenost předmětu bude činit E.

Couvání směrem k prudkému svahu dolů

Pevné vodicí čáry 3 ukazují vzdálenosti dále než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazené na obrazovce jsou tedy ve skutečnosti blíže na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti G, skutečná vzdálenost předmětu bude činit F.

Couvání k vyčnívajícímu předmětu

Poloha H se zdá dále než poloha J na obrazovce.

Poloha H je však ve stejné vzdálenosti jako poloha K.

Trajektorie naznačená pevnými a mobilními vodicími čárami nebere v úvahu výšku předmětu.

Takže hrozí nebezpečí, že může nastat kolize vozidla s předmětem při couvání do polohy K.

POUŽÍVÁNÍ KAMERY COUVÁNÍ